Gustavsbergs Porslinsmuseums Vänner

Med stöd från Gustavsbergs Porslinsmuseums vänner är museets fortlevnad säkrad. Vill du också lämna ditt stöd? Bli medlem idag!

Gustavsbergs Porslinsmuseum vänner är en ideell förening som arbetar för att på olika sätt främja porslinsmuseets utveckling. Den bildades 1997 i syfte att rädda museet undan flytt och nedläggning. Man ville också förhindra att Gustavsbergssamlingen såldes ut. När nu museet är en del av Nationalmuseum och hemvisten i det gamla Torkhuset i Gustavsberg är säkrad har föreningens medlemmar all anledning att känna sig stolta över väl utfört arbete.

Föreningen hjälper även museet via pengainsamlingar och ur överskottet från medlemsavgifterna skänks varje år en summa för speciella behov. Lagom till återöppnandet har museet fått museibänkar ritade av TAF Studio. Tack! Vill du också hjälpa till? Bli medlem redan idag. Du kan även skänka ett valfritt belopp.

Endast för vänner

Som tack för hjälpen får du som medlem i Gustavsbergs Porslinsmuseums vänner möjlighet att ta del av föreläsningar, visningar, studiebesök och kortare eller längre resor till keramiskt och industrihistoriskt intressanta resmål. På vänföreningens webbplats kan du läsa mer om vad föreningen gör och om hur du blir medlem. https://www.porslinsmuseetsvanner.se