Om museet

Gustavsbergs Porslinsmuseum är en del av Nationalmuseum. En grundsten i verksamheten är den stora Gustavsbergssamlingen, som Kooperativa Förbundet donerade till staten år 2000 som sedan dess förvaltas av Nationalmuseum.

Museet har fått ett betydelsefullt finansiellt stöd av Ulla och Gunnar Tryggs donation. Villeroy & Boch Gustavsberg AB har generöst bidragit till omgestaltningen av museet 2020. Gustavsbergs Porslinsmuseum stöds av Värmdö kommun. Museet stöds även av Gustavsbergs Porslinsmuseums Vänner som också frikostigt donerat museibänkar till salarna.