Kontakta oss

Besöksadress: Odelbergs väg 5, 134 40 Gustavsberg

Telefon, växel (Nationalmuseum): 08–519 543 00

e-post: info@gustavsbergsporslinsmuseum.se

Gustavsbergs Porslinsmuseum är en del av Nationalmuseum. De flesta av kontaktuppgifter nedan gäller båda museerna. Länkarna leder i dessa fall till Nationalmuseums webbplats.

Registrator

registrator@nationalmuseum.se

Dag före helgdag och klämdagar nås registrator via e-post eller per telefon kl 10–12.

Fler kontaktuppgifter


Uppgifter som behövs för fakturering

Kontakta Konstbiblioteket

Kontakta Bildarkivet

Beställ bilder

Kontakta arkivet

Frågor om fotografering och filmning

Kontakta ledningsgruppen

Kontakta skolverksamheten

Service till press och media

Kontakta webbredaktionen