Karin Björquist – en tanke tar form
Visades från den 30 oktober 2021 till och med den 24 april 2022