Fotografera och filma

För privat bruk

Det är tillåtet att fotografera och filma för privat bruk i museet så länge inte blixt, selfiepinne eller stativ används. Undantaget är de utställningar eller föremål i utställningar som är belagda med fotoförbud.

För professionellt bruk

Fotografering och filmning sker efter överenskommelse och kräver skriftligt fototillstånd. För ansökan om fototillstånd, skicka en kort projektbeskrivning med angivet syfte till press@nationalmuseum.se för bedömning. Skicka in projektbeskrivningen i god tid då det inte finns möjlighet att bevilja foto- och filmningsförfrågningar på plats i museet.