Åtgärder med anledning av covid-19

Gustavsbergs Porslinsmuseum har öppet för besökare, under kontrollerade former. För att det ska vara möjligt har vi vidtagit åtgärder så att det ska gå att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd. Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk. Tillsammans hjälps vi åt för att minimera risken för smittspridning.

Vad har vi gjort?

För att det ska vara lättare att hålla avstånd:

 • Vi har begränsat antalet besökare som samtidigt får vistas i lokalerna.
 • Vi uppmanar besökare att röra sig i samma riktning inne i salarna för att minska risken för trängsel i dörrposterna.
 • Vi tillåter inte större grupper inne i museets olika salar eftersom det kan skapa trängsel.
 • Vi har satt ut markeringar i golvet för att det ska vara lättare att hålla avstånd vid kö.
 • Vi uppmanar alla besökare att lämna hissen till de som behöver dem mest.

För god handhygien och städning:

 • Vid informations- och försäljningsdisken har vi installerat droppskydd och ställt ut handsprit för besökare att använda.
 • Det finns möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten på toaletterna på entréplan
 • Vi har infört rutiner för desinficering av kontaktytor.
 • Vi har infört rutiner för extra noggrann städning.

För att undvika onödiga kontaktytor:

 • Alla dörrar som kan ställas upp är uppställda.
 • Vi hyr eller lånar inte ut några audioguider. I Nationalmuseum Visitor Guide App finns information om ett urval av föremålen som du kan se i Gustavsberg. Ladda ner appen till din egen telefon.